Spełniamy marzenia

Inwestycja w Kajkowie to gotowy etap I oraz w trakcie realizacji etap II


Nowoczesna
architekturaCentrum
aglomeracji
miejskiejOsiedle NOVE - Ostróda ul. 1 Dywizji