Dział sprzedaży mieszkań

Szybki kontakt

Odpowiedzi na wszystkie pytania udzieli nasz przedstawiciel

Dział deweloperski

Biuro sprzedaży

+48 781-510-101

+48 693-328-491

Dane firmy

CREDO Sp. z o.o.

NIP: 741-215-62-70
REGON: 385044453

ul. Przemysłowa 17
14-100 Ostróda

Czynne:
poniedziaek – piątek
7:00 – 15:00

Sekretariat
+48 89 646 23 21

Księgowość
+48 89 646 23 22

Wspólnoty Mieszkaniowe
+48 89 646 22 71
w. 23 i 53

Obsługa reklamacyjna
+48 511 112 812
+48 89 646 23 21

Dowiedz się, gdzie znajduje się nasza inwestycja

Napisz do Nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez CREDO Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: CREDO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z adresu „polandcredo@gmail.com„ wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.